• Home
 • CSS
 • Jak wycentrować text i div-a w poziomie i pionie używając css

Jak wycentrować text i div-a w poziomie i pionie używając cssProblem centrowania diva lub tekstu jest dość powszechny i sama niejednokrotnie musiałam poświęcić na jego „naprawienie” więcej czasu niż bym chciała. Czasem sytuacja jest prosta i użycie jednej z podstawowych metod, jak margin: 0 auto rozwiązuje sprawę, a czasem trzeba trochę więcej pogłówkować. Dlatego poniżej przedstawiam kilka przydatnych metod, które możesz użyć w zależności od Twoich potrzeb.Wyśrodkowanie div-a1. margin: 0 auto;

Tej opcji możemy użyć, jeśli element, który chcemy wyśrodkować jest elementem blokowym i posiada ustaloną szerokość. W ten sposób wycentrujemy diva lub paragraf w pionie.

Stwórzmy dwa div-y, z których jeden jest większy i zawiera w sobie drugi, mniejszy. Oba wycentrujemy w pionie za pomocą margin: 0 auto;

HTML:

<body>
  <div class="outside">
    <div class="inside">
    </div>	
    <p class="paragraph"> Centered paragraph </p>	
  </div>
</body>

CSS:

.outside {
	width: 600px;
	height: 400px;
	border: 2px solid black;
	margin: 0 auto;
}

.inside {
	width: 150px;
	height: 100px;
	background-color: red;
	margin: 0 auto;
}

.paragraph {
	width: 150px;
	margin: 0 auto;
}


2. Flexbox

Za pomocą flexboxa możemy wycentować jednego lub kilka div-ów zarówno w poziomie jak i w pionie. Wystarczy, że element – rodzic posiadać będzie właściwość display: flex i że ustawimy na nim odpowiednie zachowanie elementów – dzieci.

HTML:

<body>
  <div class="outside">
    <div class="inside">
    </div>		
  </div>
</body>

CSS:

.outside {
	width: 600px;
	height: 400px;
	border: 2px solid black;

	display: flex;
	justify-content: center;
	align-items: center;
}

.inside {
	width: 150px;
	height: 100px;
	background-color: red;
}


3. CSS Transform

To mało znana technika, ale w wyjątkowych przypadkach można ją zastosować.

HTML:

<body>
  <div class="outside">
    <div class="inside"> </div>		
  </div>
</body>

CSS:

.outside {
	width: 600px;
	height: 400px;
	border: 2px solid black;
	position: relative
}

.inside {
	width: 150px;
	height: 100px;
	background-color: red;

	position: absolute; 
    top: 50%; 
    left: 50%; 
    transform: translate(-50%, -50%);
}

Efekt jest taki sam jak przy flexboxie:

How to center div horizontally and vertically in css


4. Position: absolute

W tym przypadku marginesy ustawione na auto w połączeniu z wartościami zero dla zestawów lewy i prawy lub górny i dolny wyśrodkują div-a bezwzględnie w elemencie-rodzicu.

HTML:

<body>
  <div class="outside">
    <div class="inside"> </div>		
  </div>
</body>

CSS:

.outside {
	width: 600px;
	height: 400px;
	border: 2px solid black;
	margin: 0 auto;
	position: relative; 
}

.inside {
	width: 150px;
	height: 100px;
	background-color: red;

	position: absolute; 
	margin: auto; 
	top: 0; 
	right: 0; 
	bottom: 0; 
	left: 0;
}
How to center div horizontally and vertically in css


Wyśrodkowanie tekstu1. Text-align

Jeśli chodzi o wyśrodkowanie tekstu w pionie, jedną z najbardziej znanych reguł jest użycie właściwości text-align.

HTML: 

<p> Center this text </p>

CSS:

p {
  text-align: center;
}


2. Line-height

Jeśli chcesz wyśrodkować text w poziomie możesz użyć reguły line-height i ustawić wysokość lini tekstu diva równą wysokości tego diva.

HTML: 

<div class="div">
   <p class="paragraph"> Center this paragraph </p> 
</div>

CSS:

.div {
	width: 600px;
	height: 400px;
	border: 2px solid black;
	line-height: 400px;
}

.paragraph {
	text-align: center;
}


3. Display: table

Ta technika pozwala na dodanie zawartości do elementu HTML i wyśrodkowanie jej zarówno w poziomie, jak i w pionie, bez martwienia się o wysokość lub szerokość.

Musisz tylko ustawić display: table w elemencie-rodzicu i display: table-cell w elemencie – dziecku, a następnie ustawić wyrównanie tekstu w pionie i poziomie:

HTML: 

<div class="div">
   <p class="paragraph"> Center this paragraph </p> 
</div>

CSS:

.div {
	width: 600px;
	height: 400px;
	border: 2px solid black;
	display: table;
}

.paragraph {
	display: table-cell;
	text-align: center;
	vertical-align: middle;
}


Joanna

2 Replies to “Jak wycentrować text i div-a w poziomie i pionie używając css”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *