• Home
 • JavaScript
 • Jak sprawdzić czy string zawiera substring w javascript

Jak sprawdzić czy string zawiera substring w javascriptW zależności od tego, co chcesz aktualnie osiągnąć, do sprawdzenia czy string zawiera substring możesz użyć kilku rozwiązań:

1. includes();

Metoda ta sprawdzi się, jeśli potrzebujesz wiedzieć, czy substring występuje w strinu czy nie. String.includes() zwróci wartość true lub false.

let string = 'Ala ma kota, a baba Jaga cukierki';

console.log(string.includes('kota'));    // true
console.log(string.includes('worek'));   // false


2. substring();

Metoda ta sprawdzi się, jeśli chcesz zwrócić jakąś część stringu. Musisz wskazać miejsce rozpoczęcia i zakończenia substringu. Jeśli nie wskarzesz miejsca zakończenia, zwrócona zostanie pozostała część stringu.

let string = 'Ala ma kota, a baba Jaga cukierki';

console.log(string.substring(0, 11));    // "Ala ma kota"
console.log(string.substring(15));     // "baba Jaga cukierki"


3. match();

Metoda match() sprawdza, czy podany warunek znajduje odzwierciedlenie w stringu. Możesz np. zwrócić wszystkie wielkie litery z tekstu:

let string = 'Ala ma kota, a baba Jaga cukierki',
  regex = /[A-Z]/g;

console.log(string.match(regex));    // ["A", "J"]


4. indexOf();

Metoda ta sprawdzi, w którym miejscu w stringu zaczyna się substring. W pierwszym przypadku sprawdzamy index dla pierwszego wystąpienia wyrazu „kota” (dla czarnego kota), a w drugim dla drugiego (białego) „kota”.

let string = 'Ala ma czarnego kota, a baba Jaga cukierki i białego kota',

console.log(string.indexOf('kota'));    // 16 
console.log(string.indexOf('kota', string.indexOf('kota') + 1));    // 53


Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *