• Home
 • React Native
 • Jak przekazać dane z komponentu dziecka do komponentu rodzica w React Native?

Jak przekazać dane z komponentu dziecka do komponentu rodzica w React Native?


Jak zaktualizować stan rodzica z komponentu dziecka w React Native ?

Przekazywanie danych z komponentu dziecka do komponentu rodzica jest łatwe. Wystarczy, że umieszczając komponent dziecko w treści rodzica przekażemy do niego funkcję, która ustawia w stanie komponentu rodzica odpowiednie dane, a następnie uruchomimy te dane z komponentu dziecka, np. poprzez kliknięcie w przycisk. Schemat przedstawia się następująco:

Parent.js

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, TouchableHighlight, Image} from 'react-native';
import Child from './Child';

export default class Parent extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      data: ''
    };
  }
  
  passData = (passedData) => {
    this.setState({ data: passedData });
  };

  render() {
    return (
      <View>
        <Child passData={this.passData} />
        <Text> {this.state.data} </Text>
      </View>
    );
  }
}

Child.js

import React, {Component} from 'react';
import {Text, View, TouchableHighlight,} from 'react-native';

export default class Child extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      data: "Yeah, it's working!"
    };
  }
  render() {
    return (
      <View>
        <TouchableHighlight onPress={() => this.props.passData(this.state.data)} >
          <Text style={{fontSize: 20, backgroundColor: 'yellow', padding: 20}}> Pass data to parent </Text>
        </TouchableHighlight>
      </View>
    );
  }
}

Efekt będzie jak poniżej:

How to pass data from child component to parent component in React Native? Jak przekazać dane z komponentu dziecka do komponentu rodzica w React Native?

Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *