Jak edytować dane pojedynczej pozycji na flatliście?

Do edytowania listy potrzebna jest nam… lista 🙂 Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć listę zadań, zobacz ten wpis: Renering list in React Native

Nasza lista zadań z powyższego wpisu prezentuje się tak:

React native FlatList scrolling


Dla przypomnienia, kod listy:

Data.js:

 
export default Data = [
{id: 1, text: 'Item One', color: 'red'},
{id: 2, text: 'Item Two', color: 'blue'},
{id: 3, text: 'Item Three', color: 'yellow'},
{id: 4, text: 'Item Four', color: 'green'},
{id: 5, text: 'Item Five', color: 'orange'},
{id: 6, text: 'Item Six', color: 'red'},
{id: 7, text: 'Item Seven', color: 'blue'},
{id: 8, text: 'Item Eight', color: 'yellow'},
{id: 9, text: 'Item Nine', color: 'green'},
{id: 10, text: 'Item Ten', color: 'orange'},
{id: 11, text: 'Item Eleven', color: 'red'},
{id: 12, text: 'Item Twelve', color: 'blue'},
{id: 13, text: 'Item Thirteen', color: 'yellow'},
{id: 14, text: 'Item Fourteen', color: 'green'},
{id: 15, text: 'Item Fifteen', color: 'orange'},
]

List.js:

 
import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, FlatList } from 'react-native';
import Data from './Data';

export default class List extends Component {

renderItem = ({item}) => (
<View style={styles.item}>
<View style={styles.marginLeft}>
<View style={[styles.menu, { backgroundColor: item.color }]}></View>
<View style={[styles.menu, { backgroundColor: item.color }]}></View>
<View style={[styles.menu, { backgroundColor: item.color }]}></View>
</View>
<Text style={styles.text}> {item.text} </Text>
</View>
)

render() {
return (
<View style={styles.contentContainer}>
<View style={styles.header}>
<Text style={styles.headerText}> List Header </Text>
</View>
<FlatList
data={Data}
keyExtractor={(item) => item.id.toString()}
renderItem={this.renderItem}
/>
</View>
)
}
};

const styles = StyleSheet.create({
header: {
height: 60,
backgroundColor: 'orange',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'center',
},
headerText: {
fontSize: 20,
fontWeight: 'bold',
color: 'white',
},
contentContainer: {
backgroundColor: 'white',
},
item: {
flexDirection: 'row',
borderBottomWidth: 1,
borderBottomColor: 'grey',
alignItems: 'center',
},
marginLeft: {
marginLeft: 5,
},
menu: {
width: 20,
height: 2,
backgroundColor: '#111',
margin: 2,
borderRadius: 3,
},
text: {
marginVertical: 30,
fontSize: 20,
fontWeight: 'bold',
marginLeft: 10
, }
})

 

Jak edytować dane pojedynczej pozycji na liście?

Jeśli edytujemy dane na liście zadań, to zmiany te muszą zostać natychmiast na tej liście wyświetlone. W tym celu wykorzystamy stan komponentu, w którym zawarte będą dane wyświetlane we flatliscie i który będzie odświeżał nasz komponent za każdym razem, kiedy dane ulegną zmianie. Dlatego właśnie dane z pliku Data.js przeniesiemy do stanu komponentu List.js i stamtąd nasza lista będzie je odczytywać.

List.js:

 
export default class List extends Component {
constructor(props) {
super(props);
this.initData = Data
this.state = {
data: this.initData,
};
}
...

render() {
...
<FlatList
data={this.state.data}
...
/>
...
}

 

Chcielibyśmy, aby po kliknięciu na konkretne zadanie pojawiło się nowe okno, w którym będziemy mogli dokonać edycji treści. Dlatego do każdego elementu listy dodamy klikalny element, który spowoduje otwarcie takiego okna (przyda się nam tutaj komponent Modal – zobacz wpis: React Native modal example).

W komponencie Modal dodamy komponent TextInput, w którym wyświetlimy treść klikniętego zadania, którą będzie można zmienić. Po naciśnięciu przycisku Save nowa treść zostanie zapisana do stanu, który odświeży widok listy.

W tym celu musimy dokonać kilku zmian w naszym kodzie:

List.js:


import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, FlatList, TextInput, Modal, TouchableHighlight } from 'react-native';
import Data from './Data';

export default class List extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.initData = Data
    this.state = {
      data: this.initData,
   isModalVisible: false,
      inputText: '',
      editedItem: 0, 
    };
  }

  setModalVisible = (bool) => {
    this.setState({ isModalVisible: bool })
  }

  setInputText = (text) => {
    this.setState({ inputText: text })
  }

  setEditedItem = (id) => {
    this.setState({ editedItem: id })
  }

  handleEditItem = (editedItem) => {
    const newData = this.state.data.map( item => {
      if (item.id === editedItem ) {
        item.text = this.state.inputText
        return item
      }
      return item
    })
    this.setState({ data: newData })
  }

  renderItem = ({item}) => (
    <TouchableHighlight onPress={() => {this.setModalVisible(true); this.setInputText(item.text), this.setEditedItem(item.id)}}
      underlayColor={'#f1f1f1'}> 
      <View style={styles.item} >
        <View style={styles.marginLeft}>
          <View style={[styles.menu, { backgroundColor: item.color }]}></View>
          <View style={[styles.menu, { backgroundColor: item.color }]}></View>
          <View style={[styles.menu, { backgroundColor: item.color }]}></View>
        </View>
        <Text style={styles.text}> {item.text} </Text>
      </View>
    </TouchableHighlight>
  )
  
  render() {
    return (
      <View style={styles.contentContainer}>
        <View style={styles.header}>
          <Text style={styles.headerText}> List Header </Text>
        </View>
        <FlatList 
          data={this.state.data}
          keyExtractor={(item) => item.id.toString()}
          renderItem={this.renderItem}
        />
        <Modal animationType="fade" visible={this.state.isModalVisible} 
          onRequestClose={() => this.setModalVisible(false)}>
          <View style={styles.modalView}>
            <Text style={styles.text}>Change text:</Text>
            <TextInput
              style={styles.textInput}
              onChangeText={(text) => {this.setState({inputText: text}); console.log('state ', this.state.inputText)}}
              defaultValue={this.state.inputText}
              editable = {true}
              multiline = {false}
              maxLength = {200}
            /> 
            <TouchableHighlight onPress={() => {this.handleEditItem(this.state.editedItem); this.setModalVisible(false)}} 
              style={[styles.touchableHighlight, {backgroundColor: 'orange'}]} underlayColor={'#f1f1f1'}>
              <Text style={styles.text}>Save</Text>
            </TouchableHighlight> 
          </View>      
        </Modal> 
      </View>
    )
  }
};

const styles = StyleSheet.create({
  header: {
    height: 60,
    backgroundColor: 'orange',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  headerText: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
    color: 'white',
  },
  contentContainer: {
    backgroundColor: 'white',
  },
  item: {
    flexDirection: 'row',
    borderBottomWidth: 1,
    borderBottomColor: 'grey',
    alignItems: 'center',
  },
  marginLeft: {
    marginLeft: 5,
  },
  menu: {
    width: 20,
    height: 2,
    backgroundColor: '#111',
    margin: 2,
    borderRadius: 3,
  },
  text: {
    marginVertical: 30,
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
    marginLeft: 10,
  },

  textInput: {
    width: '90%',
    marginLeft: 10,
    marginRight: 10,
    marginBottom: 30,
    borderColor: 'gray', 
    borderBottomWidth: 2,
    fontSize: 16,
  },
  modalView: {
    flex: 1, 
    backgroundColor: 'white',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  touchableHighlight: {
    backgroundColor: 'white', 
    marginVertical: 10,
    alignSelf: 'stretch',
    alignItems: 'center',
  } 
})

Teraz lista stała się edytowalna, możemy zmienić treść każdego zadania:


No dobrze, ale dane zapisane do stanu znikają w momencie
odmontowania komponentu lub zamknięcia aplikacji, co więc możemy zrobić, aby aplikacja zapamiętała dane na stałe? Tego dowiesz się z kolejnego wpisu: Zapisywanie i odczytywanie danych z AsyncStorage

Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *