React Native DrawerNavigator – przykład


Jeśli masz problem ze zrozumieniem działania Drawer navigation, ten krótki tutorial pomoże Ci zaimplementować DrawerNavigator do swojej aplikacji.

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanej nawigacji w swoim projekcie, możesz to zrobić wpisując polecenia:

npm install --save react-navigation 

npm install --save react-native-gesture-handler

react-native link react-native-gesture-handler


Zacznijmy od stworzenia folderu components, w którym umieścimy pliki DrawerNavigator.js, HomeScreen.js, Screen1.js, Screen2.js, Screen3.js.

Standardowo plik App.js wygląda tak:

import React, {Component} from 'react';
import DrawerNavigator from './components/DrawerNavigator';

export default class App extends Component {
 render() {
  return (
   <DrawerNavigator />
  );
 }
}

Czas na stworzenie DrawerNavigatora:

DrawerNavigator.js

import React, {Component} from 'react';
import { createDrawerNavigator, createAppContainer} from 'react-navigation';
import HomeScreen from './HomeScreen';
import Screen1 from './Screen1';
import Screen2 from './Screen2';
import Screen3 from './Screen3';

const MyDrawerNavigator = createDrawerNavigator({
  Home: {screen: HomeScreen},
  Screen1: {screen: Screen1},
  Screen2: {screen: Screen2},
  Screen3: {screen: Screen3},
},
{
  initialRouteName: 'Home',
  drawerWidth: 300,
  drawerPosition: 'left',
}
);

const AppContainer = createAppContainer(MyDrawerNavigator);

export default class DrawerNavigator extends Component {
  render() {
    return <AppContainer />;
  }
} 

Każdej z 4 opcji nawigatora przyporządkowujemy ekran o odpowiedniej nazwie. Jako domyślny ustawimy ekran przyporządkowany do nazwy Home, przypisując go do initialRouteName. Szerokość nawigatora ustawimy na 300 i ustawimy go z lewej strony ekranu głównego.

Na ekranie głównym natomiast umieścimy napis: To jest ekran startowy oraz ikonkę, po dotknięciu której z lewej strony wysunie się nasz nawigator.

HomeScreen.js

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, TouchableHighlight} from 'react-native';
import { DrawerActions, } from 'react-navigation';

export default class HomeScreen extends Component {
  static navigationOptions = {
    drawerLabel: 'Home',
  };
  render() {
    return (
      <View style={styles.view}>
        <TouchableHighlight style={styles.touchableHighlight} underlayColor={'rgba(0,0,0,0.8)'}
          onPress={() => { this.props.navigation.dispatch(DrawerActions.openDrawer()); }}>
          <Text style={styles.open}>OPEN </Text> 
        </TouchableHighlight>
        <Text style={styles.text}> This is homescreen </Text>
      </View>
    );
  }
}

Pozostałe ekrany będą miały różne kolory oraz przycisk, który kierować będzie do ekranu głównego:

Screen1.js, Screen2.js Scree3.js

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, TouchableHighlight} from 'react-native';

export default class Screen1 extends Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.view}>
        <Text style={styles.text}> This is screen 1 </Text>
        <TouchableHighlight onPress={() => this.props.navigation.goBack() } style={styles.touchableHighlight} underlayColor={'#f1f1f1'}>
          <Text style={styles.text}>Go back</Text>
        </TouchableHighlight>
      </View>
    );
  }
}

Teraz zostało już tylko ustawić odpowiednie style.

HomeScreen,js

const styles = StyleSheet.create({
  view: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: 'white',
  },
  text: {
    fontSize: 26,
    color: 'purple'
  },
  touchableHighlight: {
    width: 50,
    height: 50,
    backgroundColor: 'red',
    borderRadius: 50,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    position: 'absolute', 
    left: 10, 
    top: 10,
  },
  open: {
    color: 'white', 
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
  },
});

Screen1.js

const styles = StyleSheet.create({
  view: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: 'yellow',
  },
  text: {
    fontSize: 20,
    color: 'black',
  },
  touchableHighlight: {
    backgroundColor: 'orange',
    paddingVertical: 20,
    paddingHorizontal: 50,
    margin: 10,
  }
});

Efekt będzie taki:

React Native DraverNavigator example

Customize DrawerNavigator // Personalizowanie Drawer Nawigatora

A co jeśli chcielibyśmy dodać do naszego nawigatora więcej elementów? Przydałby mu się nagłówek, jakieś zdjęcie albo stopka. W takim przypadku możemy ustawić własny, spersonalizowany komponent, który będzie służył jako DrawerNavigator. W tym celu odrobinę zmodyfikujemy nasz nawigator:

DrawerNavigator.js

...
{
  initialRouteName: 'Home',
  contentComponent: ContentComponent,
  drawerWidth: Dimensions.get('window').width,
  drawerPosition: 'left',
  drawerBackgroundColor: 'transparent',
}
...

Teraz możemy stworzyć dowolny wygląd, dodając np. nagłówek ze zdjęciem i odnośniki do innych ekranów, a także odpowiednie ikonki. W zasadzie, możemy tu dodać co chcemy, co sprawia, że nasz nawigator może być naprawdę ciekawy. Przykładowy kod poniżej:

ContentComponent.js

export default class ContentContainer extends Component {
  render() {
    return (
      <TouchableOpacity activeOpacity={1} style={styles.drawerTransparent} onPress={() => this.props.navigation.goBack()}>
        <TouchableOpacity activeOpacity={1} style={styles.drawer} disabled={false}>
          <ScrollView>

            <View style={styles.header}>
              <Image source={require('../face4.jpg')} style={styles.headerImage}/>
              <Text style={[styles.text, {color: 'white'}]}>My Profile</Text>
            </View>

            <TouchableHighlight underlayColor={'rgba(0,0,0,0.2)'} onPress={() => this.props.navigation.navigate('Screen1')}>
              <View style={styles.row}>
                <Image source={require('../icons/contact.jpg')} style={styles.headerImage} />
                <Text style={styles.text}>Contacts</Text>
              </View>
            </TouchableHighlight>

            <TouchableHighlight underlayColor={'rgba(0,0,0,0.2)'} onPress={() => this.props.navigation.navigate('Screen2')}>
              <View style={styles.row}>
                <Image source={require('../icons/user.jpg')} style={styles.headerImage} />
                <Text style={styles.text}>Add Contact</Text>
              </View>
            </TouchableHighlight>

            <TouchableHighlight underlayColor={'rgba(0,0,0,0.2)'} onPress={() => this.props.navigation.navigate('Screen3')}>
              <View style={styles.row}>
                <Image source={require('../icons/group.jpg')} style={styles.headerImage} />
                <Text style={styles.text}>Add Group</Text>
              </View>
            </TouchableHighlight>

            <View style={styles.line}></View>

...

              </View>
            </TouchableHighlight>

          </ScrollView>
        </TouchableOpacity>
      </TouchableOpacity>
    );
  }
}

Efekt:

Customize DrawerNavigator // Personalizowanie Drawer Nawigatora

Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *