Podstawowe komendy git

Komendy git możesz wykonać między innymi:

– w konsoli cmd (widnows start -> cmd. Otworzy się aplikacja Command Prompt. Aby przejść do katalogu głównego wpisz cd \ . Następnie wpisz cd + ścieżka do katalogu z twoim projektem, np: cd Users\Joanna\Desktop\moj-projekt

– w konsoli git bash, którą możesz pobrać ze strony https://git-scm.com/downloads . Po zainstalowaniu konsoli wejdź do folderu ze swoim projektem, kliknij prawy przycisk myszki i wybierz: Git Bash Here (otworzy się wtedy konsola).

Jeśli masz już konsolę z zaznaczoną ścieżką do katalogu, w którym chcesz umieścić swój projekt, możesz wpisać do niej pierwszą komendę (punkt pierwszy).

Podstawowe komendy git:

I – Repozytorium lokalne:

1. Utworzenie nowego repozytorium lokalnego:

-> git init

W katalogu z Twoim projektem powinien utworzyć się ukryty folder .git

2. Jeśli w swoim katalogu masz również pliki, których nie chcesz dodawać do repozytorium (bo nie będziesz chciał/a wysyłać ich później np. na githuba), możesz utworzyć plik .gitignore, w którym wpiszesz ścieżki do tych plików. Git będzie je pomijał przy dodawaniu plików do repozytorium.

-> touch .gitignore

3. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w projekcie, np. nazwy plików, które zmieniły zawartość, ale nie zostały jeszcze dodane do stage wyświetlane są na czerwono, a takie, które dodano do stage, ale nie zrobiono jeszcze commit-a wyświetlane są na zielono.

-> git status

4. Dodanie pliku do stage (jeśli nie wiesz, co to stage, pomyśl o nim jak o półce, na którą tymczasowo odkładasz swoje pliki. Stage przechowuje stan Twoich plików, dzięki czemu możesz zamknąć edytor kodu i wyłączyć komupter, a Twoje dane zostaną zachowane, abyś później mógł/mogła zapisać je na stałe w projekcie, robiąc commit).

-> git add nazwa-pliku, np: git add index.html

-> git add . – gdzie kropka oznacza, że dodajemy do stage wszystkie pliki z folderu projektu.

5. Usunięcie pliku ze stage:

-> git rm –cached nazwa-pliku, np: git rm –cached index.html

6. Dodanie commit-a:

-> git commit -m ”opis commit-a” (gdzie -m oznacza message – używając tej flagi można podać opis commita).

7. Wyświetlenie historii commitów (jeśli chcesz cofnąć się do któregoś w wcześniejszych commitów, potrzebujesz jego numer. Wyświetlając historię zobaczysz wszystkie zrobione commity z przypisanymi do nich numerami):

-> git log <- pokazuje wiecej szczegółów

-> git log –oneline <- mniej szczegółów, co jest bardziej czytelne

8. Cofanie commitów (lub wyświetlanie kodu z wcześniejszych commitów)

-> git checkout numer_commit, np. git checkout af6b84c

Pokazuje w edytorze kod z wybranego commita. Nie kasuje historii, nie kasuje żadnych commitów.

Jeśli chcesz powrócić do swojego kodu wpisz: git checkout master (jeśli pracujesz na masterze, czyli głównej lini gita).

-> git revert numer_commit, np. git revert af6b84c

Kasuje zmiany z wybranego commita (np af6b84c) poprzez dodanie nowego commita (np bg6b92d), w którym usunięty został kod wpisany po zrobieniu commita o numerze af6b84c. Nie kasuje historii.

-> git reset numer_commit, np. git reset af6b84c

Kasuje commity z repozytorium, usuwa historię (nie jest zalecany). Jeśli wskarzesz do skasowania trzeci commit od końca, to usunie ostatnie 3 commity. Nie skasuje jednak kodu w Twoim edytorze – jeśli jest aktualnie otwarty. Aby skasować również kod w edytorze użyj komendy:

-> git reset numer_commit –hard

II – Repozytorium zdalne:

Jako przykład posłuży nam github (github.com)

Załóż konto na githubie. Trzeba będzie utworzyć nowe repozytorium zdalne – podać jego nazwę (opcjonalnie opis).

Opcja 1 – Masz już projekt w repozytorium lokalnym i chcesz dodać go do repozytorium zdalnego:

9. Github -> utwórz nowy projekt -> podaj nazwę i opis -> NIE zaznaczaj opcji „Initialize this repository with a README” -> create repository.

10. Dodanie ścieżki do repozytorium zdalnego w repozytorium lokalnym. W konsoli wpisz:

-> git remote add origin + ścieżka repozytorium na githubie, przyklad: https://github.com/NazwaKontaGitHub/NazwaProjektu.git

Razem:

-> git remote add origin https://github.com/NazwaKontaGitHub/NazwaProjektu.git

Ścieżkę do repozytorium znajdziesz na githubie.

11. Sprawdzanie ścieżki, na którą wysyłane są pliki do repozytorium zdalnego:

-> git remote -v

Opcja 2– NIE masz jeszcze projektu w żadnym repozytorium:

9. Github -> utwórz nowy projekt -> podaj nazwę i opis -> ZAZNACZ opcję „Initialize this repository with a README” -> create repository.

10. Kolonowanie repozytorium z githuba na swój komputer (zielony przycisk „clone or download” na githubie). W konsoli, w folderze, w którym chcesz umieścić swój projekt, wpisz:

-> git clone + link do repozytorium, np:

git clone https://github.com/NazwaKontaGitHub/NazwaProjektu.git

We wskazanej w konsoli lokalizacji powinien pojawić się folder z projektem

11. Zaciągnięcie zmian z githuba (z repozytorium zdalnego do lokalnego). Przełącz się na odpowiedni branch (gałąź), na który chcesz ściągnąć zmiany. Jeśli korzystasz z głównego branch-a i nie masz innych, nie musisz się przełączać.

-> git pull origin nazwa_branch-a, z którego ściągasz pliki. np: git pull origin master

Do pocji 1 i 2:

12. Dodanie plików z projektu lokalnego do repozytorium zdalnego (z komputera na github):

-> git push -u origin nazwa_branch, na który wysyłasz pliki. Jeśli masz tylko jeden główny branch, to komenda brzmi:

-> git push -u origin master

Flagę -u ustawić trzeba tylko kiedy wysyła się pliki do repozytorium zdalnego pierwszy raz, albo pierwszy raz po zrobieniu merge. Ułatwia to późniejsze pobieranie plików z repozytorium zdalnego na komputer (do repozytorium lokalnego). Każde kolejne wysłanie plików z repozytorium lokalnego na githuba to komenda:

-> git push origin master

13. Stworzenie osobnego brancha (osobnego odgałęzienia) – lokalnie:

-> git branch nazwa-brach , np: git branch features/searchBar

14. Pokaż wszystkie branche:

-> git branch -a

15. Przełącz się na branch:

-> git checkout nazwa-branch, np: git checkout features/searchBar albo: git checkout master

16. Stworzenie brancha z jednoczesnym przełączeniem się na niego (zamiast punktów 13 i 15):

-> git checkout -b nazwa-branch, np: git checkout -b features/searchBar

17. Commit wykonany na branch:

-> git checkout features/searchBar

-> git add .

-> git commit -m „opis commita”

Dodanie commita z repozytorium lokalnego do zdalnego, na inną gałąź niż master:

-> git push origin features/searchBar

18. Usunięcie brancha. Najpierw przełącz sie na branch master:

-> git checkout master

Następnie wpisz:

-> git branch -d nazwa-branch, np: git branch -d features/searchBar <- to usunie branch tylko jeśli jest zrobiony merge z masterem

-> git branch -D nazwa-branch, np: git branch -D features/searchBar <- to usunie branch nawet jak nie ma merge’a z masterem

19. Merge branch. Najpierw przełącz się na branch master:

-> git checkout master

Następnie wpisz:

-> git merge nazwa-branch, np: git merge features/menu


Pobierz podstawowe komendy git w PDF

Download basic_git_commands_pl

Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *