• Home
 • React Native
 • Jak ustawić wysokość i szerokość przycisku w React Native?

Jak ustawić wysokość i szerokość przycisku w React Native?


Często zdarza się, że chcemy zmienić wymiary button-a, który domyślnie rozciągnięty jest na całą szerokość elementu-rodzica. O ile zmniejszenie jego szerokości nie stanowi problemu – wystarczy zmniejszyć szerokość rodzica, o tyle zmiana wysokości jest już problematyczna. Element Button nie posiada właściwości style, dlatego poza zmianą koloru tekstu na iOS i koloru tła na Androidzie niewiele możemy w nim ustawić.

Aby mieć większą kontrolę nad button-em, lepiej zamiast niego użyć elementu TouchableOpacity albo TouchableNativeFeedback.

Poniżej porównanie elementu Button i TouchableOpacity


import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, View, Text, Button, TouchableOpacity } from 'react-native';

export default class DimensionsComponent extends Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.parent}>
        <Button title='Button' />
        <TouchableOpacity activeOpacity={0.95} style={styles.button}>
          <Text style={styles.text}>Button</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    )
  }
}
  

const styles = StyleSheet.create({
  parent: {
    width: 300,
    height: 500,
    backgroundColor: 'red',
    margin: 50,
  },
  button: {
    flexDirection: 'row', 
    height: 50, 
    backgroundColor: 'yellow',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    marginTop: 50,
    elevation:3,
  },
  text: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
  }
})

Jeśli chcesz ustawić button na całą szerokość ekranu, najlepiej byłoby, gdyby element-rodzic również zajmował całą szerokość.

parent: {
  flex: 1,
  backgroundColor: 'red',
},

Joanna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *