• Home
  • Tag: responsive web design

How to set div to 100% window height?Tworząc strony internetowe zdarza się, że chcemy, aby div z określonymi informacjami zajmował całą wysokość okna, niezależnie od wysokości tego okna. Wiadomo, że ustawiając wysokość dziecka na 100% zajmuje ono całą przestrzeń swojego rodzica. Zatem aby div zajmował całą wysokość okna, wszyscy jego rodzice muszą także mieć ustawioną taką wysokość.

When we create websites, we sometimes want to div takes 100% window height, depending on the height of the user’s browser window . It is known that by setting the child’s height to 100%, it takes the entire space of its parent. That’s why if we want to child div takes all window height, we must set all its parents to have 100% height.

Read More How to set div to 100% window height?