Joanna

Added questions:

1 CSS -> Co to jest model pudełkowy?
2 CSS -> Jak wycentrować diva w poziomie oraz w pionie ?
3 HTML -> W jaki sposób, za pomocą HTML, dopasujesz rozmiar obrazu do rozdzielczości ekranu?
4 CSS -> Co to są jednostki em i rem w css?
5 Javascript -> Co to jest hoisting?
6 CSS -> Jakie znasz konwencje nazewnictwa w css ?
7 HTML -> Wyjaśnij, co kryje się za terminem “semantyczny HTML”
8 Mindset programisty -> Podaj 3 sposoby na zmniejszenie czasu ładowania strony
9 Narzędzia programisty -> Jakich narzędzi używasz do sprawdzenia wydajności swojego kodu?
10 HTML -> Do czego służą atrybuty data-
11 Javascript -> Co to jest delegacja i propagacja zdarzeń ?
12 Javascript -> Wyjaśnij jak działa 'this' w JavaScripcie
13 Javascript -> Czym jest tablica mieszająca (hashtable)?
14 Javascript -> Czym są domknięcia, jak i po co są używane?
15 Javascript -> Jakie znasz typowe użycie funkcji anonimowych?
16 Javascript -> Czy możesz wymienić dwa paradygmaty programowania ważne dla twórców aplikacji JavaScript?
17 Javascript -> Wyjaśnij, co to jest funkcja callbackowa
18 Javascript -> Jakie są różnice pomiędzy let, const i var?
19 Javascript -> Jaka jest różnica między == i ===?
20 Javascript -> Co to jest tablica asocjacyjna?
21 Javascript -> Co to są Obietnice (Promises)?
22 Narzędzia programisty -> Co to jest GIT?
23 Narzędzia programisty -> Co to jest Gulp? Do czego służy?
24 Javascript -> Co to jest JSON? Gdzie się z tego korzysta?
25 Narzędzia programisty -> Co to jest API?
26 Javascript -> How do you find the missing number in a given integer array of 1 to 100?
27 Javascript -> What are two main JavaScript programming paradigms?
28 Javascript -> Jaka jest główna różnica pomiędzy funkcją strzałkową a normalną?

Added answers:

1. OOCSS - Object Oriented CSS. Polega na ustawianu styli domyślnych dla poszcz ...Read more
Można użyć kilku sposobów: 1. margin: 0 auto; 2. Flexbox 3. CSS Transform ...Read more
Za pomocą atrybutów srcset i sizes: Sposób 1: <div class="contain ...Read more
Rem i Em to jednostki miary wielkości w css, używa się ich do ustawiania wiel ...Read more
Hoisting polega na wynoszeniu deklaracji zmiennych i funkcji „na górę” kod ...Read more
Atrybuty data- to niestandardowe atrybuty html, które pozwalają na przechowywa ...Read more
To tablica, która działa na zasadzie klucz-wartość, dzięki czemu odczytywan ...Read more
Domknięcie to stworzenie jednej funkcji wewnątrz drugiej. Funkcja wewnętrzna ...Read more
Normalna tablica indeksowana jest za pomocą liczb (zaczynając od 0), pod każd ...Read more
Programowanie obiektowe - oparte na obiektach (OOP - "object-oriented progr ...Read more
var - posiada zakres funkcyjny i podlega hoistingowi. Onacza to, że zadeklarowa ...Read more
Główna różnica: "this" w funkcji strzałkowej odnosi się zawsze d ...Read more
JSON - JavaScript Object Notation. To format do przechowywania i transportu dany ...Read more
Funkcja callback to funkcja przekazana jako parametr innej funkcji. Dzięki taki ...Read more
funkcje callbackowe
Podwójny znak równości porównuje dane bez względu na ich typ, a potrójny z ...Read more
Promise to obiekt w Javascript, który reprezentuje zakończenie (sukces lub por ...Read more
System kontroli wersji kodu, dzięki niemu można zapisywać kolejne kopie kodu. ...Read more
Gulp to narzędzie (program, task runner), które pomaga developerom zautomatyzo ...Read more
API to skrót od Application Programming Interface. Jeśli jakaś firma chce ...Read more
Object-oriented programming (OOP - "object-oriented programming"). Fro ...Read more