Jagoda

Added questions:

Added answers:

Każdy element w dokumencie HTML zajmuje określony obszar. Obszar ten nazywany ...Read more
W języku HTML wyróżniamy dwa podstawowe typy elementów określających atryb ...Read more
- W3C validator do sprawdzania poprawności kodu HTML i CSS - Przeglądarka Chr ...Read more
- optymalizacja zdjęć i filmów na stronie - optymalizacja plików blokujący ...Read more