Box obejmuje kilka wierszy / kolumn

1
2 - grid-row-start: 1; grid-row-end: 4;
3
4 - grid-row: 2 / 4; grid-column: 3 / span 2;
5
6 - grid-area: 1 / 5 / span 3 / span 2;

1- grid-row-start
2- grid-column-start
3- grid-row-end
4- grid-column-end
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Wszystkie kolumny się skalują, ale będą nie mniejsze niż 100px;

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Ostatnia kolumna ma 50px, dwie pierwze się skalują - bez szerokości minimalnej

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F